Š T A    J E    G I P S  ?

Hemijski poznat kao kalcijum sulfat dihidrat, gips sadrži kalcijum, sumpor vezan za kiseonik i vodu.

Gips je služio kao važan materijal u izgradnji mnogih poznatih građevina tokom istorije, što potvrđuje i njegovo prisustvo  u egipatskim piramidama.

Preko hiljadu godina, ovaj važan mineral, potvrđuje svoju široku primjenjivost i postaje obavezan materijal u izgradnji danas.

Gips u Starom Egiptu.

Gips je korišćen u građevinarstvu još od drevnog Egipta, gde je korišćen u izgradnji piramida. Neke od ovih konstrukcija su i dalje vidljive, preko 5000 godina kasnije, zahvaljujući izdržljivosti gipsa kao građevinskog materijala.

Proizvodnja gipsanih ploča u 19. vijeku.

Upotreba gipsanih ploča u građevinarstvu započela je krajem 19. vijeka kada je Augustine Sackett patentirao “Sackett Board”. Augustinova ploča predstavlja tanak sloj Pariškog gipsa postavljenog između dva sloja vunenog filca.

Ekspanzija u industriji gipsa tokom 20. vijeka

Zahtjevi za brzom izgradnjom vojno-stambenih objekata tokom Prvog svjetskog rata doveli su do naglog povećanja potražnje za gipsanom pločom. Posle požara u kasarnoj, koji je oduzeo živote nekoliko vojnika, otpornost gipsa na vatru ga je učinila materijalom pogodnim za izgradnju vojnih objekata. 

Tokom Drugog svjetskog rata gipsane ploče ponovo postaju popularne. Do 1945. godine, samo vojska je upotrijebila oko 2,5 milijarde kvadratnih metara gipsanih ploča, oko 500 000 kvadratnih metara više nego što je industrija proizvela samo nekoliko godina ranije.

Ekonomski bum 1950-ih je podstakao nove inovacije u tehnologiji proizvodnje gipsa. Gipsana ploča postala je još otpornija na vatru, prilagodljiva za zakrivljene pregrade i sve se više primjenjivala u sistemima zvučne izolacije. Do 1955. godine polovina novih kuća je izgrađena korišćenjem gipsane ploče i gipsanog maltera.

S obzirom da je gips nudio značajne prednosti u odnosu na tradicionalnu, tešku, zidariju i beton, industrija gipsa se fokusirala na proširenje njegove upotrebe u komercijalnim objektima. U cilju ispunjavanja zahtjeva visokogradnje, industrija je razvila sisteme montažno-demontažnih gipsanih zidova i poboljšala njihovu protivpožarnu otpornost. Pri izgradnji najvećih zgrada na svijetu u to vrijeme, kula John Hancock (60 spratova), i Sears Tower (110 spratova) su se koristile gipsane ploče.

Moderno vrijeme gipsa

Sa preko 97% novih kuća u kojima se koristi gipsana ploča, jasno je da je danas gips izbor za material enterijera.

Š T A   J E

G I P S K A R T O N S K A

P L O Č  A  ?

Gipskartonska ploča je tehnički naziv proizvoda koji proizvodjači koriste za ploču sa gipsanim jezgrom i kartonskom oblogom. Gipsana ploča je vrhunski građevinski materijal za zidne i plafonske sisteme u stambenim i komercijalnim objektima.

Jedna od glavnih prednosti gipsane ploče u odnosu na šperploču, OSB ploču i ivericu je njena odlična otpornost na vatru. Gipsani proizvodi takođe obezbeđuju kontrolu zvuka, ekonomičnost, široku primjenu, kvalitet i udobnost.

Gipskartonske ploče se dijele na sledeći način:

  • Regularne gipskartonske ploče – gipskartonske ploče sa prirodnim karakteristikama koje se dobijaju od gipsanog jezgra (vatrootpornost, vlagootpornost, zvučna zaštita…).
  • Specijalne gipskartonske ploče – gipskartonske ploče sa specijalnim aditivima koji poboljšavaju prirodne karakteristike regularne gipskartonske ploče (vatrootpornost, vlagootpornost, zvučna zaštita…).