Objavljen poziv za učešće na javnom konkursu za stalnu savremenu umjetničku instalaciju u sklopu projekta “MIKRO 020”

Objavljen poziv za učešće na javnom konkursu za stalnu savremenu umjetničku instalaciju u sklopu projekta “MIKRO 020”

Arhitektura, Članci, Inspiracija, Konkursi, Projekti
U cilju afirmacije umjetničkih sadržaja na otvorenim javnim površinama, kao i podsticanja kreativnosti nezavisnih umjetnika i omogućavanja veće vidljivosti savremenim crnogorskim stvaraocima, objavljen je konkurs za stalnu prezentaciju njihovog izraza u vidu savremenih umjetničkih instalacija na odabranoj lokaciji u Podgorici. (more…)
Read More
Kako reverberacija zvuka određuje akustiku u prostoriji

Kako reverberacija zvuka određuje akustiku u prostoriji

Arhitektura, Članci, Evergreen, Gradjevinski materijali, Materijali
Ukoliko se izvor zvuka nalazi u zatvorenoj prostoriji, mi nećemo čuti samo zvuk koji dolazi od njega nego ćemo čuti i zvukove koji dolaze indirektno, reflektujući se od okolnog prostora. Intenzitet reflektovanih zvukova zavisi od geometrije prostorije, oblika i veličine, kao i od materijala od kojih su napravljeni zidovi, podovi i plafoni. Najvažnija akustična osobina prostorije je vrijeme reverberacije tj. vrijeme za koje intenzitet zvuka opadne za 60 dB. Jednostavnije rečeno, to je vrijeme koje prođe dok  zvuk prosječne jačine, nakon prestanka zvučnog izvora, postane nečujan. Pravilnim projektovanjem prostorije i upotrebom enterijerskih materijala sa određenim sposobnostima apsorpcije zvuka postiže se traženo vrijeme reverberacije. (more…)
Read More
Sistemi prirodnog osvjetljavanja objekta

Sistemi prirodnog osvjetljavanja objekta

Arhitektura, Članci, Evergreen
Potreba za smanjenjem potrošnje električne energije umanjuje važnost vještačkih sistema osvjetljavanja. Pred arhitekatama se postavljaju izazovi da pronađu efikasnije sisteme koji će u objekte uvesti više prirodne svjetlosti. U nastavku su prikazani najčešći načini zenitalnog osvjetljenja koji, osim dodatne svjetlosti, pružaju i izuzetne prostorne kvalitete. (more…)
Read More
Video: Izgrađen hotel u obliku gitare

Video: Izgrađen hotel u obliku gitare

Arhitektura, Članci, Inspiracija, Projekti
Hotel Gitar, vrijedan 1,5 milijardi dolara, svečano je otvoren prošle sedmice na Floridi. Mnoge poznate ličnosti bile su na otvaranju prvog hotela u obliku gitare, a goste je zabavljao bend Maroon 5. Ovaj hotel je dio velikog projekta kompanije Hard Rok, ima 35 spratova i opremljen je svim onim na šta su ljubitelji luksuza navikli, poput bazena, privatne plaže, kluba na plaži, restorana i VIP bazena. (more…)
Read More
Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski partizanski odred”

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski partizanski odred”

Arhitektura, Članci, Konkursi, Projekti
Na osnovu člana 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), i člana 6 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje ("Službeni list Crne Gore“, br. 19/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski partizanski odred”. Predmet Konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja za rehabilitaciju objekta škole i izgradnju sportske sale JU OŠ ”Lovćenski partizanski odred”, na urbanističkoj parceli broj 479, koju čine katastarske parcele broj 3290/1, 3291/2, 3287/1, 3291/3 KO Cetinje I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Bogdanov kraj (Zona C)“, Cetinje. (more…)
Read More
Muzej koji se gradi u Dubaiju će biti jedna od najzahtjevnijih zgrada ikad izgrađenih

Muzej koji se gradi u Dubaiju će biti jedna od najzahtjevnijih zgrada ikad izgrađenih

Arhitektura, Članci, Inspiracija, Projekti
U Dubaiju, gdje novi blokovi nebodera niču gotovo preko noći, stanovnici su spretno skrenuli pogled sa brojnih gradilišta. Ipak, jedan građevinski projekat privukao je pažnju svih – Muzej budućnosti koji se nedavno nadvio nad gradskim metroom, na ivici finansijske četvrti. Okvir muzeja, koji se sastoji od 2.400 dijagonalno čeličnih opruga završen je u novembru 2018. godine. Sada se postavljaju fasadne ploče, a trebalo bi da bude otvoren za godinu dana – to je za Dubai veoma važan period jer će od 20. oktobra 2020. da bude domaćin Svjetske izložbe. (more…)
Read More
Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

Fizičke osobine kamena kao građevinskog materijala

Arhitektura, Članci, Evergreen, Gradjevinarstvo, Gradjevinski materijali, Materijali
Da bi se u građevinarstvu kamen pravilno i racionalno koristio potrebno je poznavati njegove fizičke, hemijske i mehaničke osobine. Prilikom projektovanja konstrukcija projektant kao ulazne podatke ima informacije o sredini u kojoj će se graditi: nadmorsku visinu, jačinu udara vjetra, količinu padavina, ljetnje i zimske temperature na lokaciji itd. Na osnovu ovih parametara i same namjene objekta on treba izabrati odgovarajuću vrstu kamena koja će biti postojana na datoj lokaciji. Da bi se pravilno odabrao kamen potrebno je poznavati njegove karakteristike. U nastavku navodimo neke od najvažnijih fizičkih karakteristika kamena kao građevinskog materijala. (more…)
Read More
Konkurs: House in Forest 2020 Wooden House

Konkurs: House in Forest 2020 Wooden House

Arhitektura, Članci, Konkursi, Projekti
HOUSE IN FOREST oglašava 6-godišnje internacionalno takmičenje u projektovanju: House in Forest 2020 – Wooden House. Svrha takmičenja je potraga za kreativnim idejama i konceptima u arhitektonskom projektovanju i uređenju terena. Cilj takmičenja je da promoviše ideju zaštite šume i okolnog staništa, adresira probleme urbanog projektovanja i podigne svijest o održivoj gradnji. (more…)
Read More