S T R U K T U R A L N E

F A S A D E . . .

…su najčešći izbor arhitekata pri projektovanju poslovnih zgrada i tržnih centara.

Kod ovog sistema se aluminijumski profili spolja ne vide, tako da staklene površine izgledaju ujednačeno. Staklo se kod ovih fasada lijepi za aluminijumski ram silikonskim ljepkovima specijalnog sastava, tako da staklena zavjesa izgleda neprekidno dajući fasadi posebnu draž.

Prozori na zgradama sa ovakvim fasadama otvaraju se samo vertikalno na spoljnu stranu i to oko gornje horizontalne ose. Izgled fiksnih i parapetnih djelova fasade je isti kao izgled prozora. Pored estetske uloge, ove fasade su dobri toplotni i zvučni izolatori. Aluminijumski profili od kojih je izgrađena konstrukcija imaju termo-most. Staklene ploče se izrađuju od stakla sa različitom debljinom i različitim izolacionim osobinama.

P O L U S T R U K T U R A L N E

F A S A D E . . .

…kao i strukturalne fasade, polustrukturalne staklene fasade su sačinjene od aluminijumske konstrukcije koja nosi staklene table, ali se aluminijumski profile vide. 

Širina vidnog dijela profila je minimalna. Prozori se otvaraju samo vertikalno na spoljnu stranu i to oko gornje horizontalne ose. Takođe, izgled fiksnih i parapetnih djelova fasade je isti kao izgled prozora. Aluminijumski profili od kojih je izgrađena konstrukcija imaju termo-most. Staklene ploče se izrađuju od stakla sa različitom debljinom i različitim izolacionim osobinama.