Kako provjeriti investitora i biti siguran da je Vaš stan samo Vaš?!

Kako provjeriti investitora i biti siguran da je Vaš stan samo Vaš?!

Arhitektura, Članci, Evergreen
Prilikom kupovine nekretine, najčešća želja kupca je da se sve obavi po najnižoj mogućoj cijeni, a to najčešče krije i trikove, ili druge probleme koji kasnije mogu biti prepreka. Zamke su najčešće upravo prilikom kupovine nove, a neuknjižene nekretnine. Zato, prije uplivavanje u pronalaženje stana, treba da se naoružate znanjem! Da li je objekat legalizova? Vrlo važno pitanje je da li je objekat u kome kupujete stan legalan ili ne?Ukoliko objekat nije legalizovan znači da se javlja problem njegove legalizacije, odnosno ozakonjenja. Taj posao se završava u lokalnoj samoupravi, a ne u katastru, zahtijeva brojne procedure i vrijeme. Bitno je ispitati i da li je investitor vlasnik parcele na kojoj pravi zgradu. Ako je parcela svojina Grada, potrebno je ispitati da li je plaćeno to gradsko građevinsko zemljište, jer ako…
Read More